אשראי חוץ בנקאי

אשראי חוץ בנקאי - כולל ביטול הגבלה בבנק

בשנים האחרונות אנו מזהים את צמד המילים הללו יותר ויותר בגלל הצורך הנוקב לעיתים, בקבלת פתרונות אשראי מיידים ולעיתים פתרונות כאלו החורגים מיכולתנו היום יומית או כאלו החורגים מהמסגרת הקבועה שמאפשר לנו הבנק, פתרונות אשראי מעין אלו נועדו לעזור לנו להתמודד במצבים שונים בהם לא הייתה ולא תהיה לנו אפשרות אחרת, במקרים כדוגמת הלוואת כרטיס אשראי לדחיית תשלומים חודשיים ועד הלוואה למטרות רכישה שונות.

הלוואות הניתנות ממקורות מימון שאינם בנקים, אך שהם במסגרת החוק, ולהבדיל ממקורות מימון כדוגמת השוק האפור בהם קיימת סכנת חיים מיידית בכל מקרה, הלוואות כאלו ניתנות למשל ע"י חברות כרטיסי האשראי או ע"י חברות הביטוח השונות, הלוואה ממקורות מימון אלו נקראת הלוואת חוץ בנקאית ובעת העמדתה גדלים מקורות האשראי של הלווה, מה שמאפשר קבלת כסף בתנאים טובים ולאו דווקא על בסיס בטחון בנקאי, הלוואות אלו מאפשרות לבצע רכישות מיידיות בסכומי כסף מיידים, היתרון- העמדת הלוואה מיידית וללא עיכובים.

יחד עם זאת, הלוואה שאינה מתוכננת נכון לא תניב תוצאות חיוביות ותסכן את הלווה בשקיעה בחובות ולכן בכדי להימנע ממצבים כגון אלו, יש לתכנן את הצפי העתידי ולחשוב מה יהיו הסכומים האפשריים להחזר חודשי, לכמה זמן לפרוס את התשלומים ובאילו תנאי ריבית.

אפשרויות תשלום אלו נכונות גם בעת הלוואה לפריסת התשלומים בכרטיס האשראי, אם יש צפי עתידי של כספים או במקרים בהם יש חודשים לחוצים יותר, אפשר "לגלגל" ולדחות את התשלומים של כרטיס האשראי קדימה בציר הזמן, גם כאן לאחר מעשה, יש לשלוט בהוצאות החודשיות המתווספות למסגרת כרטיס האשראי, מסגרת הנחשבת כהלוואה לכל דבר.

חברות אשראי שונות מאפשרות לנו את האשראי החוץ בנקאי כבר שנים רבות ובשנים האחרונות מאפשרות גם את העמדת ההלוואות המיידיות והנוחות מבחינת תנאים ופניות נציגי החברה, במצבים שונים בהם הבנקים לא מאפשרים לנו את המרווח לו אנו זקוקים, המרווח המיידי או ארוך הטווח, מצב הקורה לא מעט לרבים מאיתנו, מצב בו ניתן לקבל הלוואה באופן מיידי אך רצוי שיהיה מחושב ומתוכנן היטב.